Packings

 
Square Bottom Bags, 36x59x16cm, 100pcs.
 
106,20 CHF
(plus 7.7% tax)
Square Bottom Bags, 28x48x13cm, 100pcs.
 
67,35 CHF
(plus 7.7% tax)
Square Bottom Bags, 24x35x11cm, 100pcs.
 
28,95 CHF
(plus 7.7% tax)
Square Bottom Bags, 17x24x7.5cm, 100pcs.
 
19,20 CHF
(plus 7.7% tax)
Envelope, white, 25.5x34.5cm, 80pcs.

131,80 CHF
(plus 7.7% tax)
Tube, white, 100.0x10.0cm, 18pcs.

162,80 CHF
(plus 7.7% tax)
Tube, white, 61.0x6.0cm, 77pcs.

225,20 CHF
(plus 7.7% tax)
Tube, white, 43.0x6.0cm,120pcs.

271,80 CHF
(plus 7.7% tax)
Hatchbox, white, 33.6x28.0x14.4cm, 50pcs.

280,50 CHF
(plus 7.7% tax)
Hatchbox, white, 30.1x21.3x4.5cm, 100pcs.

247,50 CHF
(plus 7.7% tax)